Prohlášení o ochraně osobních údajů podle zákona o telekomunikačních médiíchTěší nás Váš zájem o náš podnik a naše produkty a chtěli bychom, abyste se i při návštěvě našich internetových stránek i ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů cítili bezpečně. Protože i nám velice záleží na ochraně Vašeho soukromí, bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Při sběru, zpracování a používání osobních údajů v rámci provozu naší internetové přítomnosti jsou rozhodující ustanovení Evropské unie o ochraně osobních údajů a německé zákony o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které lze použít ke zjištění Vaší identity. Spadají pod ně informace jako Vaše pravé jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. Informace, které nelze spojit s Vaší skutečnou identitou (jako například oblíbené webové stránky a počet použití stránky) sem nespadají.

Anonymizované údaje
Při každém přístupu na obsahy těchto internetových nabídek se automaticky ukládají všeobecné informace (např. počet a trvání návštěv jednotlivých stránek). Tyto údaje nejsou osobní. Používají se výhradně ke statistickým účelům a k optimalizaci internetové nabídky.

Důležité pro cestující do USA
Na základě federálního zákona USA o vyhledávání teroristů jsou letecké společnosti povinny údaje o letu a rezervaci každého cestujícího před příjezdem sdělit imigračním úřadům USA. Bez tohoto poskytnutí údajů není vstup na území USA možný.

Předávání osobních údajů třetím stranám
V rámci vyřizování námi zprostředkovávaných nebo prováděných výkonů předáváme Vaše osobní údaje Vašemu příslušnému smluvnímu partnerovi/pořadateli zájezdu a ti dalším stranám podílejícím se na provedení výkonu, pokud je to pro naplnění smlouvy potřebné.
Pokud mají být údaje předány našim smluvním partnerům nebo třetím stranám, jsou tito navíc vázáni povinnými zákonnými předpisy a našimi smluvními předlohami na téma ochrany osobních údajů. Vyžadování nebo předávání osobních údajů státním subjektům a orgánům se uskutečňuje pouze v rámci závazných právních předpisů.

Právo na informace/Vaše práva
Máte právo si vyžádat a bezplatně obdržet informace o uložených údajích o Vás. Dále máte právo opravit, smazat nebo zablokovat nesprávné údaje. Smazání může být za určitých okolností v rozporu se zákonnými předpisy, zejména s ohledem na údaje pro fakturační a účetní účely.

Používání cookies
Používáme cookies (malé soubory s konfiguračními informacemi). Pomáhají zjišťovat četnost používání a počet uživatelů naší webové stránky a zvýšit komfort používání produktové nabídky. V cookies ukládáme informace, jako například User ID (identifikace uživatele). Kromě toho se může uskutečnit přiřazení údajů zákazníka, což znamená větší komfort pro uživatele, protože se v případě rezervace nemusí opět přihlásit s úplnými osobními údaji. Naše nabídky lze používat i bez cookies. Většina prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptují cookies. Můžete však ukládání cookies deaktivovat nebo svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás upozorní, když jsou poslány cookies.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na jiné poskytovatele. Nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatel dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů, a proto také nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost poskytovaných informací.

Otázky a komentáře
S otázkami, přáními nebo komentáři na téma ochrana osobních údajů se laskavě obracejte e-mailem na naše pracovníky odpovídající za ochranu osobních údajů (technologie@schmetterling.de). Razantní vývoj internetu si čas od času vyžaduje přizpůsobení našeho prohlášení o ochraně osobních údajů (Privacy Policy). Na tomto místě budete informováni o novinkách.

Používání facebookových pluginů
Na těchto internetových stránkách se používají pluginy sociální sítě facebook.com, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Když vyvoláte internetové stránky naší internetové prezentace opatřené takovým pluginem, vytvoří se spojení se servery Facebooku, a přitom se plugin prostřednictvím sdělení Vašemu prohlížeči zobrazí na internetové stránce. Tím se předá na server Facebooku, které naše internetové stránky jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, přiřadí Facebook tyto informace k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Při použití pluginových funkcí (např. klepnutí na tlačítko „To se mi líbí“ (lajk), zadávání komentářů) budou i tyto informace přiřazeny k Vašemu facebookovému účtu, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením z používání pluginů. Podrobnější informace o získávání a používání údajů Facebookem, o Vašich právech s tím souvisejících a o možnostech ochrany Vaší soukromé sféry naleznete v odkazech Facebooku na ochranu osobních údajů.

(vypracovala právní zástupkyně Annegret Mayer LL.M., stav: 02.02.11) © Händlerbund e.V. - Tento text je chráněn autorskými právy. Rozmnožování nebo předávání tohoto informačního letáku třetím stranám je přípustné, pokud v něm nebudou provedeny žádné změny, zejména pokud nebude odstraněno upozornění na autorská práva.

Použití tlačítka Google „+1”
Náš internetový výstup používá tlačítko „+1” sociální sítě Google, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Tlačítko je označeno „+1”. Tlačítko „+1” představuje zkratku pro „to je dost cool“ nebo „podívej se na to“. Tlačítko se nepoužívá k záznamu Vašich návštěv webové stránky.

Pokud webová stránka našeho internetového vstupu obsahuje tlačítko „+1”, internetový prohlížeč toto tlačítko ze serveru Google načte a zobrazí. Serveru Google budou automaticky sděleny Vámi navštívené internetové vstupy. Při zobrazení tlačítka +1 Google neprotokoluje průběh Vašeho prohlížeče trvale, ale pouze po dobu do dvou týdnů.  

Google uchovává tyto údaje o Vaší návštěvě po tuto dobu k účelům systémového varování a odstraňování závad. Tyto údaje však nejsou strukturovány podle individuálních profilů, uživatelských jmen nebo URL. Tyto informace také nejsou přístupné pro vydavatele webové stránky a pro inzerenty. Používání těchto informací slouží pouze k údržbě a odstraňování chyb v interních systémech Google. Vaši návštěvu na stránce s tlačítkem +1 Google také nevyhodnocuje jiným způsobem. Podrobnější vyhodnocování Vaší návštěvy webové stránky našeho internetového výstupu pomocí tlačítka „+1” se neuskutečňuje.

Vlastní zadávání +1 je veřejný postup, což znamená, že každý, kdo provádí vyhledávání na Google, nebo vyvolává obsahy na webu, kam zadáte +1, může potenciálně vidět, že jste pro dotčený obsah zadali +1. Proto zadávejte +1 pouze tehdy, když jste si zcela jisti, že toto doporučení chcete sdílet s celým světem.

Klepnutí na toto tlačítko +1 slouží jako doporučení pro ostatní dodavatele ve výsledcích vyhledávání Google. Můžete veřejně sdělit, že se Vám naše webová stránka líbí, s naší webovou stránkou souhlasíte nebo že naši webovou stránku můžete doporučit. Pokud jste se zaregistrovali do Google+ a přihlásili jste se, zbarví se tlačítko +1 při klepnutí modře. Navíc se +1 přidá na záložku +1 ve Vašem profilu na Google. Na této záložce můžete spravovat své +1 a rozhodnout se, zda chcete záložku +1 zveřejnit. Abyste mohli své doporučení +1 uložit a veřejně zpřístupnit, zaznamenává Google prostřednictvím Vašeho profilu informace o URL, kterou doporučujete, Vaši adresu a další informace v souvislosti s prohlížečem.  Když své +1 vezmete zpět, budou tyto informace smazány. Veškerá doporučení +1 od Vás jsou uvedena na záložce +1 ve Vašem profilu.

Další upozornění k ochraně osobních údajů při používání tlačítka +1 naleznete pod odkazem https://www.google.decom/intl/de/+/policy/+1button.html.

Ustanovení k používání tlačítka „+1” Google vypracovala kancelář Gerstel a naleznete jej na adrese  http://www.abmahnungberatung.de.

Sociální pluginy Twitteru
Používáme v rámci Twitteru a funkcí Re-Tweet takzvané „sociální pluginy“ twitter.com, provozovaného Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Když používáte funkce Re-Tweet, budou Vámi navštívené webové stránky oznámeny třetím stranám a budou spojeny s Vaším účtem na Twitteru. Podrobnosti o nakládání s Vašimi údaji ze strany Twitteru a o Vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu Vašich osobních údajů naleznete v upozorněních Twitteru k ochraně osobních údajů na adrese:  http://twitter.com/privacy

Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analyzování Vašeho používání webové stránky. Informace o Vašem používání webové stránky vytvořené prostřednictvím cookie jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a jsou tam ukládány. V případě anonymizace IP na této webové stránce bude však Vaše IP adresa ze strany Google v členských zemích Evropské unie a dalších smluvních stranách dohody v Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Na základě zadání provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k vykonávání dalších služeb ve spojení s používáním webové stránky a používáním internetu vůči provozovateli webové stránky. Vaše IP adresa přenesená prostřednictvím Vašeho prohlížeče nebude uvedena do souvislosti s ostatními údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů ve vztahu k Vašemu používání webové stránky vytvořených prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) ze strany Google i zpracování těchto údajů ze strany Google stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:  http://tools.google.decom/dlpage/gaoptot?hl=de
Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete pod tímto odkazem nebo pod tímto odkazem. Upozorňujeme Vás, že na této stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymizovaného zaznamenávání IP adres (takzvané maskování IP adresy). Navíc používáme Google Analytics k vyhodnocování údajů z AdWords a Double-Click-Cookie ke statistickým účelům. Pokud si to nepřejete, můžete analýzu deaktivovat přes správce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).